Om oss

Varför gör vi detta?

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det största problemet som skönhetsindustrin står inför, det faktum att varumärken överproducerar produkter som de senare inte kan sälja eller som blir felköp. Massor av produkter kasseras årligen, utan att ens nå konsumenten.

Save the planet

Concious shopping

Sustainability

Transparency

Genom BeautyQlick kan konsumenten direkt köpa produkter som är matchade att passa deras hudtyp, vilket leder till en minskning av den negativa miljöpåverkan.

Vårt nuvarande shoppingmönster måste förändras. Tillsammans kan vi göra små förändringarna som skapar stor påverkan. Vi stödjer FN:s agenda 2030 och följande mål; • Minskade ojämnlikheter. • Hållbara städer och samhällen. • Ansvarsfull konsumtion och produkter.

BeautyQlicks Values:

Diversity

All our users should feel welcomed and respected in our community!

Innovation

We giving life to new ideas by combining the Tech Industry with Beauty. #Beautytech.

Commitment

Helping out our community and the Beauty Industry to become more transparent.

Empowerment

Building and Creating the BeautyQlick Community that empowers people and promotes a healthy and balanced life.

Your beauty, your way!